top of page

Direct Search

Wspólnie z Tobą ustalamy profil poszukiwanej osoby i określamy zakres poszukiwań, a nasi researcherzy i konsultanci wykonują resztę pracy, której efektem jest dostarczenie krótkiej listy najlepiej dopasowanych profili. Poniżej znajdziesz opis poszczególnych etapów procesu. To najbardziej klasyczna i sprawdzona metoda, która daje gwarancję znalezienia najlepszych kandydatów.

/1 Przygotowanie projektu

 • Wraz z Tobą przygotowujemy profil kandydata
   

 • Proponujemy obszar poszukiwań (ustalenie target grupy kandydatów, branży w której poszukujemy, lokalizacji poszukiwań) ustalenie gdzie i jakie działania rekrutacyjne mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów
   

 • Kontakt z bezpośrednim przełożonym w celu ustalenia dodatkowych potrzeb rekrutacyjnych, zebranie dodatkowych informacji o zespole i dopasowanie wymagań pod tym kątem
   

 • Finalna akceptacja profilu kandydata, sposobu raportowania projektu i przedstawiania kandydatów

/3 Zakończenie projektu

 • Przeprowadzenie przez Ciebie finalnych spotkań z kandydatami
   

 • Wesprzemy Cię w ostatecznym wyborze i pomożemy w decyzji zarówno Klienta, jak i Kandydata 
   

 • Sprawdzimy ostateczne referencje Kandydata
   

 • Akceptacja oferty i zatrudnienie Kandydata

/2 Realizacja projektu

 • Poszukiwania kandydatów metodą Direct Search
   

 • Przeprowadzanie wywiadów i selekcja Kandydatów (wywiady telefoniczne,  spotkania z Kandydatami, wywiad kompetencyjny, testy merytoryczne, psychologiczne, językowe)
   

 • Regularne podsumowanie efektów dotychczasowych prac. Rodzaj podsumowania i jego częstotliwość jest ustalona z Tobą na początku współpracy
   

 • Przedstawienie krótkiej listy Kandydatów wraz z profilami zawierającymi opis doświadczeń kompetencji zawodowych, wymagań finansowych i pozafinansowych oraz motywacji do zmiany pracy

/4 Działania po zakończeniu projektu

 • Przedstawienie raportu z procesu rekrutacyjnego zawierającego informacje mogące być przydatne w budowaniu Twojego wizerunku w oczach przyszłych pracowników
   

 • Pozyskanie informacji zwrotnej od Ciebie oraz nowego Pracownika w ramach ewentualnego wsparcia w okresie adaptacyjnym

bottom of page